Disclaimer

Indien u als bezoeker van deze website persoonlijke informatie verschaft, dan dragen wij er zorg voor dat deze informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt steeds op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Algemeen
Van der Sanden Watersport, een handelsnaam van Van der Sanden Watersport B.V. (Kamer van Koophandel nummer 17039837), verleent u toegang tot www.sandenwatersport.nl en de teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze website. Door gebruik van deze website stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens conform ons Privacy- en Cookiebeleid. Van der Sanden Watersport behoudt zich het recht voor om content van deze website te verwijderen of te wijzigen zonder dat zij u hierover vooraf dient in te lichten. Hoewel aan de inhoud van deze website de grootste zorg is besteed, aanvaardt Van der Sanden Watersport geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website zijn eigendom van Van der Sanden Watersport en haar licentiegevers.

Beperking van aansprakelijkheid
Alle materialen die via deze website worden aangeboden, worden aangeboden zonder enige vorm van garantie Van der Sanden Watersport  accepteert uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website. Alle diensten en werkzaamheden van onze medewerkers worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Van der Sanden Watersport. Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

Contactgegevens
Indien u vragen heeft over deze website, deze disclaimer of ons Privacy- en Cookiebeleid, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Van der Sanden Watersport
De Run 4449
5503 LS, Veldhoven
Nederland
E: info@sandenwatersport.nl
T: 040 – 253 90 363
W: www.sandenwatersport.nl

Versie januari 2018.

Vraag nu een gratis vrijblijvende offerte aan!

  • Ruime voorraad occcassions
  • Scherpe prijzen
  • Al meer dan 40 jaar
  • Beste en mooiste merken
  • Eigen opslag en werkplaats
  • Officieel ZAR importeur