Privacy verklaring

Indien u als bezoeker van deze website persoonlijke informatie verschaft, dan dragen wij er zorg voor dat deze informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt steeds op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons enkel verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische dienstverlening, het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelaties, algemene administratieve doeleinden en ter verbetering van onze marketingstrategie. Hiertoe worden ook activiteiten gerekend die zijn gericht op de uitbreiding van ons klantenbestand.

Door het gebruik van deze website stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven genoemd. Wanneer u een contactformulier op deze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toezendt bewaard voor zolang als dat naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.

1. Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: Van der Sanden watersport
Adres bedrijf: De Run 4449, Veldhoven, Netherlands
Website: https://www.sandenwatersport.nl
E-mail: info@sandenwatersport.nl
Inschrijfnummer KvK: 17039837

2. E-mailadres
a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres
Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

8. Veiligheid opslag van gegevens
Veiligheidscriteria
a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
c. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

9. Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:
a. Op het volgende e-mailadres: info@sandenwatersport.nl

11. Coockiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze website gebruikt cookies om eventuele instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Wat is een cookie?
Op deze website wordt gebruikgemaakt van functionele (incl. sessie cookies) en third party cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar www.allaboutcookies.org.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies die deze website zelf installeert en aanspreekt. Deze zijn benodigd om deze website te laten functioneren en deze slaan geen persoonlijke of traceerbare gegevens op. Het is mogelijk deze cookies uit te zetten via uw browser. Lees voor meer uitleg deze toelichting door de Consumentenbond.
Met behulp van een sessie cookie is het mogelijk inzichtelijk te maken welke onderdelen van deze website u tijdens uw bezoek zoal hebt bekeken. Hierdoor is het voor ons mogelijk om deze website zoveel als mogelijk aan te passen aan het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.

Third party cookies
Third party cookies zijn cookies van diensten waarvan deze website gebruikmaakt. Deze zijn als volgt:

Google Analytics
Om bij te houden hoe gebruikers deze website gebruiken en na te gaan hoe effectief eventuele Adwords-advertenties bij de zoekresultaatpagina van Google zijn, wordt gebruikgemaakt van Google Analytics. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om te monitoren hoe deze website wordt gebruikt, om rapporten over deze website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen verstrekken.

Het is Google toegestaan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Google Maps
Deze website maakt gebruik van de dienst Google Maps. Hiermee wordt een geografische kaart weergegeven op deze website. Ook kan er een routebeschrijvingen mee worden gemaakt. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies ingezet.
U kunt de privacyverklaring van Google Maps inzien om na te gaan wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met de voornoemde code verwerken. De informatie die Google Maps verzamelt, wordt in ieder geval zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google Maps opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, waarbij Google Maps stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes die zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Kortgenomen houdt dit in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

LinkedIn
Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. U kunt de privacyverklaring van LinkedIN inzien om na te gaan wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met de voornoemde code verwerken. Let op: deze privacyverklaring kan regelmatig wijzigen. De informatie die LinkedIn verzamelt wordt in ieder geval zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, waarbij LinkedIn stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes die zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Kortgenomen houdt dit in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Wanneer u geen gebruik wenst te maken van cookies, dan kunt u dit in uw browserinstellingen instellen. Lees voor meer uitleg deze toelichting door de Consumentenbond. Het is mogelijk dat sommige functies van deze website minder goed of helemaal niet werken nadat cookies zijn uitgeschakeld.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Via deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Voor statische analyses van bezoek- en klikgedrag en de optimalisatie van deze website is het mogelijk dat het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, gegevens die uw browser meezendt en het tijdstip van opvraging worden geregistreerd en gebruikt. Wij kunnen voornoemde gegevens verwerken om trends te kunnen analyseren, deze website up-to-date te houden, bezoekersgedrag te analyseren en demografisch inzicht te verkrijgen over de bezoekers van deze website. Wij streven ernaar uw klikgedrag en bezoekgegeven zoveel als redelijkerwijs mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden nooit verstrekt aan derden.

Inzage, correctie en recht van verzet
Na uw schriftelijke verzoek heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Wij zullen u hiertoe een overzicht toezenden. Indien dit overzicht onjuistheden bevat, dan kunt u schriftelijk verzoeken uw gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Uw schriftelijke verzoek kunt u wenden aan het navolgende adres: info@sandenwatersport.nl of De Run 4449, Veldhoven, Netherlands

12. Aanpassing privacy- en cookiebeleid
Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor dit privacy- en cookiebeleid aan te passen. Wijzigingen zullen steeds op deze website worden gepubliceerd.

Versie januari 2018.

Vraag nu een gratis vrijblijvende offerte aan!

  • Ruime voorraad occcassions
  • Scherpe prijzen
  • Al meer dan 40 jaar
  • Beste en mooiste merken
  • Eigen opslag en werkplaats
  • Officieel ZAR importeur